Pul koleksiyonculuğu içinde Türk pulları dünya genelinde önemli bir yer kaplar.

Türk pullarını incelerken aşağıdaki şekilde bölümlere ayırmak pul koleksiyonculuğu açısından kolaylık sağlar.

1.Bölüm. Mühür Devri ve Damgalar.

A.......Mühür Devri

B.......Damgalar

2.Bölüm. Osmanlı Devleti Pulları.(1863-1921)

3.Bölüm.Ankara Hükümeti.(1921-1922) Anadolu Pulları.

4.Bölüm.Türkiye Cumhuriyeti.(1922-23-Halen)

5.Bölüm.Resmi Pullar.

6.Bölüm.Hatay Devleti Pulları.(1938-1939)

7.Bölüm.Kıbrıs Türk Pulları.(1970-Halen)

8.Bölüm.Yardım Dernekleri Pulları.

A......Türkiye Cumhuriyeti Kızılay Derneği

B......Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Pulları

C......Türk Hava Kurumu Pulları

D......Müdafaai Milliye Cemiyeti Pulları

E......Osmanlı Donanma-Cemiyeti Pulları

F......Muhacirin İanesi Pulları

9.Bölüm.Milli Müdafaa ve Tayyare Müdafaa Pulları.

A......Milli Müdaffa Pulları

B......Tayyare-Müdaffa Pulları

10.Bölüm.Antiyeler.

11.Bölüm.İlk Gün Zarfları.

12.Bölüm.Özel Damgalar.

13.Bölüm.Şehir Postası,Özel Vapur Şirketleri.(Damga-Etiket-Pullar)

14.Bölüm.Rumeli-i Şarki Pulları.

15.Bölüm.Şark Postaları (Levant) Pulları.

A......Alman Bürosu

B......Avusturya Bürosu

C......Fransız Bürosu

D......İngiliz Bürosu

E......İtaylan Bürosu

F......Polonya Bürosu

G.....Romanya Bürosu

H.....Rus Bürosu

Pul koleksiyonculuğu için dünyada Fransızların Yvert et Tellier, Amerikalıların Scoot, İngilizlerin Stanley Gibbons ve Almanların Michel gibi katalogları yanında Pul koleksiyonculuğumuz için Türkiye’de İsfila-Pulko ve en önemli çalışma olan Pülhan pul katalogları pul koleksiyonculuğumuz için vazgeçilemez rehberler olarak ortaya çıkmaktadırlar.